Inbjudan till informationsmöte den 5 oktober kl 1830

I Nyhetsbrev nr 5, daterat den 6 september berättade vi om att vi skulle kalla alla medlemmar till ett informationsmöte som alltså äger rum på onsdag nästa vecka i konferensrummet en trappa upp i klubbhuset. På mötet kommer vi att redogöra för vad som händer och kommer att hända på klubben och ge tillfälle till frågor och diskussioner.

Av praktiska skäl är vi tacksamma om ni anmäler er via mail kansli@akersbergagk.se eller ring till klubben, 08-540 691 70 helst inte senare än dagen före, dvs den 4 oktober.

Välkomna!

Bästa golfhälsningar
Eva Hultgren klubbchef