Åkersberga GK har på klubbens årsmöte den 27 april beslutat om en förändring av klubbens stadgar som bl a innebär nya regler för uppsägning av medlemskap för aktiemedlemmar. Detta innebär att medlemskap måste sägas upp skriftligen senast 15 oktober för att inte förlängas ytterligare ett år.

Styrelsen har beslutat om motsvarande uppsägningstid för årsmedlemmar och vardagsmedlemmar.

Klubbens nya stadgar finns publicerade här >>>

Om medlemskapet är kopplat till ett aktieinnehav så gäller som tidigare att klubben erbjuder sig att köpa medlemmens aktiepost om 150 st aktier för 1 krona. Bakgrunden till detta erbjudande är att styrelsen bedömer det osannolikt att aktien kommer att få ett marknadsvärde. Genom att sälja aktierna med eventuell förlust kan denna förlust utnyttjas för att reducera andra kapitalinkomster.

Väljer du att vara kvar som aktiemedlem 2018 kommer årsavgiften att vara på samma nivå som vårt årsmedlemskap.