Kallelse till extra årsmöte – höstmötet.

Kallelse till extra årsmöte – höstmötet.

why you can't download all movies on netflix Härmed kallas du som är medlem i Åkersberga Golfklubb till extra årsmöte, det s k höstmötet. Vid detta möte ska beslut fattas om avgiften för Aktiemedlemmar och samtidigt kommer aktuell information att lämnas om klubbens...