Regelfråga 3

Göte har just nu framför sig en birdieputt på hål 5. Mycket intressant!

Men, bollen ligger på övre halvan av greenen, medan hålet är placerat långt ned, nära greenens framkant.

Då Göte bestämt sig för puttlinje och hastighet, sätter han bollen i rörelse med en smekande putterrörelse. Allt ser bra ut i början, men bollens fart accellererar ju närmare hålet den rullar. Göte vill att den ska sakta ned, men den rullar och rullar och rullar, förbi hålet och passerar den gula gränslinjen på pliktområdet och vidare ned i vattnet (dammen). Därifrån bedömer Göte att den inte kan spelas.

 

Vilka möjligheter har Göte att fortsätta och avsluta spelet av hålet?

====================================================

Svar på Regelfråga 3

 

Regel 17.1 d erbjuder Göte två alternativ.

Lättnad för din boll i ett pliktområde

 

När det är känt eller så gott som säkert att en boll är i ett gult plikt-område och spelaren önskar att ta lättnad, har spelaren två alternativ, båda med ett slags plikt:

 

(1) Spelaren får ta lättnad med slag och distans  genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från ett lättnadsområde baserat på var det föregående slaget slogs (se Regel 14.6).

Referenspunkt: Den punkt varifrån spelarens föregående slag slagits (som, om den inte är känd, måste uppskattas).

Lättnadsområdets storlek: En klubblängd från referenspunkten.

Begränsningar för lättnadsområdets läge:  Lättnadsområdet får inte vara närmare hålet än referenspunkten och måste vara i samma område på banan som referenspunkten.

 

(2) Spelaren får ta lättnad med flagglinjen genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i ett lättnadsområde baserat på en referenslinje rakt bakåt från hålet genom skärningspunkten till pliktområdet.

Referenspunkt: En punkt på banan vald av spelaren som är på referens-linjen genom punkten var bollen senast skar gränsen på det gula plikt-området. Det finns ingen gräns på hur långt bakåt på linjen referens-punkten får vara.

Lättnadsområdets storlek: En klubblängd från referenspunkten.

Begränsningar för lättnadsområdets läge:  Lättnadsområdet får inte vara närmare hålet än referenspunkten och får vara i vilket område på banan som helst utom i samma pliktområde.

Spelaranmärkning: När denna referenspunkt väljs, bör du visa punkten genom att använda ett föremål (t ex en peg).

 

14.6 Slå nästa slag varifrån föregående slag slogs

Denna regel tillämpas varje gång det krävs av dig eller det är tillåtet, att slå ditt nästa slag varifrån föregående slag slogs (d v s, att ta lättnad med slag och distans eller spela på nytt efter ett slag som återkallats eller på något annat sätt inte räknas).

När det krävs eller är tillåtet för en spelare att slå nästa slag varifrån föregående slag slogs, beror det på i vilket område på banan det före-gående slaget slogs var spelaren måste sätta en boll i spel.

 

a Föregående slag slogs från tee

Din ursprungliga boll eller en annan boll måste spelas någonstans innanför tee (och får peggas).

 

b Föregående slag slogs från spelfältet, ett pliktområde eller en bunker

Din ursprungliga boll eller en annan boll måste droppas i detta lättnadsområde:

Referenspunkt: Den punkt varifrån ditt föregående slag slagits (som, om den inte är känd, måste uppskattas).

Storlek på lättnadsområde mätt från referenspunkten: En klubblängd, men med följande begränsningar:

Måste vara i samma område på banan som referenspunkten och

får inte vara närmare hål än referenspunkten.

 

c Föregående slag slogs från green

Din ursprungliga boll eller en annan boll måste placeras på den punkt varifrån ditt föregående slag slagits (som, om den inte är känd, måste uppskattas).