STYRELSE

Åkersberga Golfklubb är en ideell förening som svarar för golfspel och medlemsaktiviteter på klubben och Åkersbergas Golf AB äger och förvaltar golfanläggningen. Klubben resp bolaget har varsin styrelse och en gemensam valnämnd.

Styrelse Åkersberga GK

Christopher Friis
Ordförande

Katarina Hansson
Vice Ordförande

Peter Enström
Ledamot

Maria Spårin
Ledamot

Lars Sandberg
Ledamot

Elin Dagerhamn
Suppleant

Styrelse Åkersberga Golf AB

Lars Sandberg
Ordförande

Christopher Friis
Ledamot

Maria Spårin
Ledamot

Katarina Hansson
Suppleant

Valnämnd (ÅbGK & ÅGAB)

Marie Wahlström
Ordförande
mariew@kth.se

Johan Dagerhamn
Ledamot
johan@dagerhamn.se

Bernt Olsson
Ledamot
0854024666@tele2.se