Kallelse till extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte Härmed kallas du som är medlem i Åkersberga Golfklubb till extra årsmöte, det s k höstmötet. Vid detta ska beslut fattas om verksamhetsplan, budget och årsavgifter. Vi kommer även att informera om klubbens nuvarande och framtida verksamhet....