Protokoll höstmöte 2020

Här finner du protokoll från höstmötet som hölls digitalt den 15 oktober kl 19:00. PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2020 FÖRSLAG TILL ÅRSAVGIFTER 2021 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2021 FÖRSLAG TILL BUDGET 2021

Kallelse till extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte Härmed kallas du som är medlem i Åkersberga Golfklubb till extra årsmöte, det s k höstmötet. Vid detta ska beslut fattas om verksamhetsplan, budget och årsavgifter. Vi kommer även att informera om klubbens nuvarande och framtida verksamhet....
Kallelse till Höstmöte 18 oktober.

Kallelse till Höstmöte 18 oktober.

Medlemmar i Åkersberga Golfklubb kallas till extra årsmöte, det s k Höstmötet torsdagen den 18 oktober. Tid: Torsdag 18 oktober klockan 19:00 Plats: Åkersberga Golfklubb, konferensrummet en trappa upp i klubbhuset Samtliga handlingar: KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE...