KOMMITTÉER

Våra kommittéer

På Åkersberga Golfklubb bygger vår verksamhet på att alla ska känna sig välkomna. För att detta ska fungera så bra som möjligt så har vi kommittéer med olika inriktningar med ett stort utbud av aktiviteter för att alla våra medlemmar ska hitta något som passar just dem. Läs mer om våra kommittéer och hela aktivitetsutbudet nedan.

Bankommittén

Bankommittén arbetar löpande med att ta fram förslag och idéer gällande golfbanans kvalitetsnivå och utveckling. Bankommittén är även ansvarig för utmärkning av banan enligt gällande regelverk.

Tävlingskommittén

Arbetar för att ta fram ett brett tävlingsutbud, skaffa tävlingssponsorer och utbildar tävlingsledare och tävlingsfunktionärer. Omfattar även regel- och handicaputskottet.

Åkersberga Ladies

samlar klubbens tjejer och damer i olika aktiviteter såsom träningar, tävlingar och golfutflykter. Vår målsättning är att utveckla vårt spel, ha kul tillsammans och att lära känna flera golfande tjejer i klubben.

Juniorkommittén

Ska tillvarata klubbens unga förmågor för att sätta ÅbGK på golfkartan som en klubb med en bra och genomtänkt verksamhet, från knatte till elitspelare.

Seniorkommittén

Anordnar tävlingar och andra aktiviteter för herrar och damer 55+. Verkar för klubbkänsla och social gemenskap samt utveckling av vårt golfkunnande.

Onsdagsklubben

Vi engagerar spelare i åldersspannet 22 till 99 år och vi tävlar seriöst under trevliga former. Välkommen till oss.

Morgongolfen

Morgongolfen är en löpande tävling som spelas varje torsdag morgon mellan mitten av maj och mitten av september. Perfekt för den morgonpigge och för dig som vill ta en runda innan jobbet. Vi samlas vid bollautomaten / ranchen och slår ut kl. 05:30. Anmäl dig som vanligt till en tävling på Mingolf.se