KOMMITTÈER

Våra kommitteér

På Åkersberga Golfklubb bygger vår verksamhet på att alla ska känna sig välkomna. För att detta ska fungera så bra som möjligt så har vi kommittéer med olika inriktningar. Läs mer om dem nedan. 

Bankommittén

Bankommittén arbetar löpande med att ta fram förslag och idéer gällande golfbanans kvalitetsnivå och utveckling. Bankommittén är även ansvarig för utmärkning av banan enligt gällande regelverk.

Tävlingskommittén

Arbetar för att ta fram ett brett tävlingsutbud, skaffa tävlingssponsorer och utbildar tävlingsledare och tävlingsfunktionärer. Omfattar även regel- och handicaputskottet.

Damkommittén

Ordnar tävlingar, träning och golfutflykter. Vill få kvinnliga medlemmar att känna sig välkomna i klubbgemenskapen, umgås och ha roligt med träning och tävling.

Juniorkommittén

Ska tillvarata klubbens unga förmågor för att sätta ÅbGK på golfkartan som en klubb med en bra och genomtänkt verksamhet, från knatte till elitspelare.

Seniorkommittén

Anordnar tävlingar och andra aktiviteter för herrar och damer 55+. Verkar för klubbkänsla och social gemenskap samt utveckling av vårt golfkunnande.

Onsdagsklubben

Vi engagerar spelare i åldersspannet 22 till 99 år och vi tävlar seriöst under trevliga former. Välkommen till oss.