BANKOMMITTÉ

Välkommen till bankommittén

Bankommittén består av

Thomas Bäcklund
Ordförande
+46704422738 / tompabacklund@gmail.com

Margareta Magnusson

Robert Angus

Emil Klättborg