BANKOMMITTÉ

Välkommen till bankommittén

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankommittén består av

Lars Sandberg
Ordförande
070-8690600 / lars.sandberg@jenniki.se

Anna Hernandelius

Ann-Sofie Söderhäll

Nils Ström

Ulf Martinsson

Bo Nystedt