TÄVLINGSKOMMITTÉN

Här hittar du allt om kommande tävlingar

Tävlingsprogram

Anmälan till tävlingarna sker via Min Golf.

TÄVLINGSPROGRAM 2021

Lördag 24 april – Söndag 25 april: Långhundraslaget, klubbmatch mot Österåkers GK Inställd

Lördag 8 maj: ICA Kvantum Open (4 – manna scramble) Flyttad, nytt datum är: Lördag 11/9

Söndag 23 maj: Tre Olika Tees (singeltävling, 3 klasser) Inställd

Fredag 28 maj: Sköldmöcupen (damtävling, bästboll) Flyttad, nytt datum är: Fredag 27/8

 

Söndag 6 juni: Nationaldagsgolfen (flaggtävling)

Lördag 12 juni: Marathongolfen (4 varv singeltävling)

Lördag 19 juni: Matchen mot Cancer (4-manna scramble)

Fredag 25 juni: Midsommarscramble (4 – manna scramble)

 

GOLFVECKAN (vecka 27)

Måndag 5 juli: Två Generationer (2-mannascramble)

Onsdag 7 juli: Onsdagsklubben Open (singeltävling, 3 klasser)

Torsdag 8 juli: Sommarslaget by Abacus (singeltävling, 3 klasser)

Fredag 9 juli: Restauranggolfen (4-mannascramble)

Lördag 10 juli: Golfveckans Irish Greensome (Greensome)

Söndag 11 juli: KM Foursome

 

Söndag 1 augusti: 4 Klubbor (singeltävling, 2 klasser)

Lördag & söndag 21-22 augusti: KM/Kategori KM

Fredag 27 augusti: Sköldmöcupen (damtävling, bästboll) Nytt datum

Lördag 4 september: Toyota Cup Open (singeltävling, 3 klasser)

Lördag 11 september: ICA Kvantum Open (4 – manna scramble) Nytt datum

Söndag 19 september: Snörgolfen (singeltävling)

Lördag 9 oktober: Oktoberfestgolfen (2-mannascramble)

 

Frågor kring tävlingsprogrammet:
Fredrik Schelin, ordförande TK

070 165 68 09

fredrikschelin@live.com

Tävlingskommittén består av

Fredrik Schelin
Ordförande TK
Telefon: 070 165 68 09
E-post: fredrikschelin@live.com

Fredrik Oliwsson

Bosse Nystedt

Vivianne Hudin

Bosse Hudin

Marie Wahlström

 

Allmänna bestämmelser för klubbens tävlingar 2021

För tävlingar på Åkersberga GK gäller Svenska Golfförbundets ”Regler för golfspel” och aktuell ”Spel- och Tävlingshandbok”, lokala regler och bestämmelser för Åkersberga GK samt för viss tävling uppsatta regler.

 

Klassindelning (om ej annat anges i tävlingsprogrammet eller i respektive tävlingsinbjudan).

A= – 13,5 B=13,6 – 19,9 C=20,0 – 36,0 D=37-54

 Inbjudan med särskilda tävlingsbestämmelser för tävling anslås normalt på ÅBGK:s hemsida och på TK:s anslagstavla i klubbhuset senast två veckor före aktuell tävling.

 

Anmälan
Anmälan görs på Golf.se eller i klubbens reception senast kl. 23.59 två dagar innan tävlingsdagen. Samtliga tävlingar, förutom särskilt markerade tävlingar är öppna för spelare som är medlem i klubb ansluten till Svenska Golfförbundet. För att få anmäla sig till klubbens tävlingar fordras att medlemsavgiften är betald och att inga startavgifter från tidigare tävlingar är obetalda.

 

Startavgift

Ordinarie startavgift är 150 kr per person.

Avgiftens storlek framgår av tävlingsinbjudan och varierar beroende på vardag eller helgdag, om utomstående tävlingsarrangör samt om mat ingår eller ej. Betalning sker enklast i förväg via ”min golf”.

 

Tävlingsgreenfee

Tävlingsgreenfee är 300 kr för senior respektive 150 kr för junior.

 

Startlista
Startlista publiceras på Golf.se senast kl. 12:00 dagen innan tävlingsdagen. Första start om ingen annan tid anges är kl 08.00. Incheckning skall ske senast 20 minuter innan utsatt starttid vid löpande start respektive senast 45 minuter innan vid kanonstart.

 

Anmälan är bindande
Spelare som bryter tävlingen betalar full tävlingsavgift. Spelare som uteblir från tävlingen utan att meddela detta till tävlingsledningen blir debiterad tävlingsavgiften.

 

Matchtävling
Spelare som står överst på listan kontaktar motspelaren och föreslår minst två speltillfällen. Kan överenskommelse inte träffas föreslår motspelaren i sin tur lika många speltillfällen. OBS! Båda har samma kontaktansvar. Kan spelarna inte komma överens om lämplig tidpunkt gäller kl. 13:00 sista speldatum för respektive omgång. Om inte resultat registrerats sista dag för aktuell omgång äger tävlingsledningen rätt att lotta matchen utan att tillfråga spelarna.

 

Hjälpmedel
Tävlingsledningen beslutar om tillstånd att delta i hcp-tävlingar och KM med hjälpmedel för medlemmar med kroniskt handikapp. Intyg från behandlande läkare skall i god tid före tävling lämnas in till kansliet som efter diskussion med Tävlingskommittén beslutar om tillstånd. Intyg att medlemmen får använda golfbil vid spel i klubbtävlingar utfärdas sedan i form av ett litet plastkort. Intyget är giltigt för ett år i taget och skall medföras under tävling.

För allt spel på denna bana får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avstånds-mätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation. Se även Lokal Regel

 

Priser
Prisutdelning kommer att förrättas klassvis och i direkt anslutning till att respektive klass är färdigspelad. Priser skall avhämtas personligen eller via ombud vid prisutdelning. Ombud för pristagaren skall anmälas till tävlingsledningen före prisutdelningen. Tävlingsledning, restaurang, shop får inte vara ombud. Tävlingsledningen avgör om pris till icke närvarande spelare skall gå vidare till nästa på resultatlistan. Ej avhämtade priser tillfaller klubben.

Endast medlemmar i Åkersberga GK kan erhålla inteckning i klubbens vandringspriser och kvalificera sig till Mästarmötet och Order of Merit.

 

”Scoring area”, scorekortsinlämning

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

 

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

Caddie åt junior

Om inte annat framgår av respektive tävlingsinbjudan så har junior rätt att använda sig av caddie.

 

Övningsspel

Beträffande övningsspel se regelboken regel 7.

Spel, före tävlingsrond eller mellan två ronder i slagspelstävling, på Korthålsbanan 4 hål, Driving-Range, övningsgreen och puttinggreen betraktas inte som övning/övningsspel enligt regel 7.

 

Inställd tävling

Startavgiften betalas tillbaka om tävlingsledningen eller klubben anser att tävlingen ej kan genomföras eller att ett reservdatum för tävlingen inte går att hitta/ge plats åt.

 

Tävlingsprogrammet

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogrammet.