TÄVLINGSKOMMITTÉN

Senaste nytt

 

Tävlingsprogram

Anmälan till tävlingarna sker via Min Golf. Direktlänkar till tävlingarna finns i pdf filen som öppnas när du klickar på nedanstående länk

TÄVLINGSPROGRAM 2023

 

 

Tävlingskommittén består av

Annika Thunholm
Ordförande TK
Telefon: 070-5408827
E-post: athunholm@yahoo.se

Jan Almqvist
E-post: almqvist.jan@gmail.com

Josefine Nyqvist
E-post: junior@akersbergagk.se

Ante Svensson
E-post: antesvensson48@yahoo.se

 

Allmänna bestämmelser för klubbens tävlingar 2023

För tävlingar på Åkersberga GK gäller Svenska Golfförbundets ”Regler för golfspel” och aktuell ”Spel- och Tävlingshandbok”, lokala regler och bestämmelser för Åkersberga GK samt för viss tävling uppsatta regler.

Klassindelning (om ej annat anges i tävlingsprogrammet eller i respektive tävlingsinbjudan).

A= – 13,5 B=13,6 – 19,9 C=20,0 – 36,0 D=37-54

 Inbjudan med särskilda tävlingsbestämmelser för tävling anslås normalt på ÅBGK:s hemsida och på TK:s anslagstavla i klubbhuset senast två veckor före aktuell tävling.

Anmälan
Anmälan görs på mingolf.se eller i klubbens reception senast kl. 23.59 två dagar innan tävlingsdagen. Samtliga tävlingar, förutom särskilt markerade tävlingar är öppna för spelare som är medlem i klubb ansluten till Svenska Golfförbundet. För att få anmäla sig till klubbens tävlingar fordras att medlemsavgiften är betald och att inga startavgifter från tidigare tävlingar är obetalda. 

Startavgift

Ordinarie startavgift är 150 kr per person. Avgiftens storlek framgår av tävlingsinbjudan och varierar beroende på vardag eller helgdag, om utomstående tävlingsarrangör samt om mat ingår eller ej. Betalning sker enklast i förväg via mingolf.se

Tävlingsgreenfee

Tävlingsgreenfee är 400 kr på vardagar och 500 kronor på helgdagar för senior respektive 150 kr för junior. 

Startlista
Startlista publiceras på Golf.se senast kl. 12:00 dagen innan tävlingsdagen. Första start om ingen annan tid anges är kl 08.00. Incheckning skall ske senast 20 minuter innan utsatt starttid vid löpande start respektive senast 45 minuter innan vid kanonstart. 

Anmälan är bindande
Spelare som bryter tävlingen betalar full tävlingsavgift. Spelare som uteblir från tävlingen utan att meddela detta till tävlingsledningen blir debiterad tävlingsavgiften.

Matchtävling
Spelare som står överst på listan kontaktar motspelaren och föreslår minst två speltillfällen. Kan överenskommelse inte träffas föreslår motspelaren i sin tur lika många speltillfällen. OBS! Båda har samma kontaktansvar. Kan spelarna inte komma överens om lämplig tidpunkt gäller kl. 13:00 sista speldatum för respektive omgång. Om inte resultat registrerats sista dag för aktuell omgång äger tävlingsledningen rätt att lotta matchen utan att tillfråga spelarna.

Hjälpmedel
Tävlingsledningen beslutar om tillstånd att delta i hcp-tävlingar och KM med hjälpmedel för medlemmar med kroniskt handikapp. Intyg från behandlande läkare skall i god tid före tävling lämnas in till kansliet som efter diskussion med Tävlingskommittén beslutar om tillstånd. Intyg att medlemmen får använda golfbil vid spel i klubbtävlingar utfärdas sedan i form av ett litet plastkort. Intyget är giltigt för ett år i taget och skall medföras under tävling.

För allt spel på denna bana får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avstånds-mätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation. Se även Lokal Regel

Priser
Prisutdelning kommer att förrättas klassvis och i direkt anslutning till att respektive klass är färdigspelad. Priser skall avhämtas personligen eller via ombud vid prisutdelning. Ombud för pristagaren skall anmälas till tävlingsledningen före prisutdelningen. Tävlingsledning, restaurang, shop får inte vara ombud. Tävlingsledningen avgör om pris till icke närvarande spelare skall gå vidare till nästa på resultatlistan. Ej avhämtade priser tillfaller klubben.

Endast medlemmar i Åkersberga GK kan erhålla inteckning i klubbens vandringspriser och kvalificera sig till Mästarmötet och Order of Merit.

”Scoring area”, scorekortsinlämning

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Caddie åt junior

Om inte annat framgår av respektive tävlingsinbjudan så har junior rätt att använda sig av caddie.

Övningsspel

Beträffande övningsspel se regelboken regel 7.

Spel, före tävlingsrond eller mellan två ronder i slagspelstävling, på Korthålsbanan 4 hål, Driving-Range, övningsgreen och puttinggreen betraktas inte som övning/övningsspel enligt regel 7.

Inställd tävling

Startavgiften betalas tillbaka om tävlingsledningen eller klubben anser att tävlingen ej kan genomföras eller att ett reservdatum för tävlingen inte går att hitta/ge plats åt.

Tävlingsprogrammet

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogrammet.