Härmed kallas du som är medlem i Åkersberga Golfklubb till extra årsmöte, det s k höstmötet. Vid detta möte ska beslut fattas om avgiften för Aktiemedlemmar och samtidigt kommer aktuell information att lämnas om klubbens verksamhet.

KALLELSE

Tid: Torsdagen den 19 oktober klockan 19:00
Plats: Klubbhuset Åkersberga Golfklubb

Maila din anmälan senast onsdag 18 oktober till claes.berfeld@akersbergagk.se

Välkomna!