Vill du vara med och spela med ONSDAGSKLUBBEN i år?

Onsdagsklubben spelar tävlings golf varje onsdag med start mellan 13.00 och 15.00 och avslutar kvällen med en gemensam trevlig middag och prisutdelning.

 • Onsdagsklubben är öppen för alla manliga fullvärdiga-, års- och vardagsmedlemmar i ÅbGK
 • Vi spelar 22 omgångar i säsongsspelet från olika tees i A- och B-klass
  De 7 bästa nettoresultaten räknas ihop
  Uppdelning i A- och B-klass brukar bli vid spel HCP 18 (bestäms under april)
  Spelprogrammet kommer att skickas ut inom kort
 • Smygstart redan i april – om banan är öppen
 • Första riktiga omgången den1 maj med middag. Första start kl 13:00
 • Starttid – varje onsdag kl 13.00 (i september 12.30). Reserverad starttid 13:00 – 14:50
 • Anmälningsavgiften är oförändrad 500 kr för seriespelet och 150 kr för matchspelet
 • Betalning görs till Åkersberga Golfklubb – bankgiro 5856-5193
  Ange ditt golf-id och OK-seriespel (500kr) eller OK-serie+matchspel (650kr)
  Betala senast 15 april. Alla avgifter går oavkortat till priser
 • Anmälan och betalning till varje onsdagstävling görs i GIT. Avgiften är 130 kr för middag och dagens priser.
  Anmäl dig senast kl 17:00 tisdag (dagen före)
  Betalning kan även göras i receptionen (kort/kontant). Ingen betalning med swish !
 • Matchspelet lottas i början av maj när vi vet hur många som är med.  NYHET – Gruppspel och Vinnarstege

Onsdagsklubbens kommitté består av

 • Ordförande Ulf Jansson
  Sköter det administrativa, lottar i GIT, medlemskontakter. Tävlingsledare.
 • Ordningsman och vice tävlingsledare Bosse Nystedt
  Sköter längsta drive, närmast hål,  ansvarar för matchspelet. Tävlingsledningen.
 • Resultatansvarig Björn Myrvold
  Sköter den sammanlagda resultat tabellen.  Ingår i Tävlingsledningen..

Om du är intresserad att vara med skicka ett mail till
onsdagsklubben@tipcon.se med namn och golf-id så får du mer information

Välkommen